Tủ đông 2 cửa lớn SKIPIO SFT45-2

Liên hệ

Model: SRT45-2

Kích thước: 1,260 x 850 x 1,926 mm

Dung tích: 1215ℓ

Phạm vi nhiệt độ: -20 ~ -10 ℃

Công suất định mức: 366W

Trọng lượng: 142kg

Tủ đông 2 cửa lớn SKIPIO SFT45-2

Liên hệ