Bàn đông công nghiệp

Bàn đông 2 cánh BERJAYA 1m2 BS 2DF4/Z

43,000.00 

Bàn đông công nghiệp

Bàn đông 2 cánh BERJAYA 1m8 BS 2DF6/Z

Liên hệ

Bàn mát công nghiệp

Bàn mát 2 cánh BERJAYA 1m2 BS 2DC4/Z

45,000.00 

Bàn mát công nghiệp

Bàn mát 2 cánh BERJAYA 1m5 BS 2DC5/Z

45,500.00 

Bàn mát công nghiệp

Bàn mát 2 cánh BERJAYA 1m8 BS 2DC6/Z

Liên hệ

Bàn mát Salad Sandwich

Bàn mát pizza BERJAYA BS2D/PCF6/Z

Liên hệ
Liên hệ

Bếp Âu Công Nghiệp

Bếp Âu BERJAYA 2 họng gas OB2-17

26,000.00 

Bếp Chiên Nhúng Công Nghiệp

Bếp chiên nhúng gas đơn BERJAYA GDF 12

Liên hệ

Lò hấp nướng đa năng

Lò hấp nướng đa năng FM STC 611 V5

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ