Tủ đông công nghiệp

Tủ đông 2 cánh BERJAYA BS 2DUF/Z

Liên hệ

Tủ đông công nghiệp

Tủ đông 2 cửa lớn SKIPIO SFT45-2

Liên hệ

Tủ đông công nghiệp

Tủ đông 3 cửa lớn SKIPIO SFT65-3

Liên hệ

Tủ đông công nghiệp

Tủ đông 6 cánh BERJAYA BS 6DUF/Z

Liên hệ
Liên hệ

Tủ mát công nghiệp

Tủ mát 2 cửa lớn SKIPIO SRT45-2

Liên hệ
Giảm giá!
26,500.00 
Liên hệ
Liên hệ