Máy rửa bát công nghiệp băng chuyền có sấy khô OBK 2000

Liên hệ

  • 2 khoang rửa chính 1 khoang sấy
  • Chiều vận hành từ phải qua trái hoặc từ phải qua trái
  • Công suất rửa: 2030 chiếc/giờ (133 rack)
  • Nhiệt độ rửa: 55 – 60oC
  • Nhiệt độ tráng: 80 – 85oC
  • Trọng lượng: 270 kg
  • Gồm 5 rack đi kèm
Máy rửa bát công nghiệp băng chuyền có sấy khô OBK 2000

Liên hệ