Bàn đông 3 cánh Skipio SUF18-3

Liên hệ

  • Nhãn hiệu: Skipio
  • Nhiệt độ: -21~ -12℃
  • Kích thước: 1800 x 760 x 850 mm
  • Trọng lượng: 109 kg
Bàn đông 3 cánh Skipio SUF18-3
Bàn đông 3 cánh Skipio SUF18-3

Liên hệ