Bàn đông 3 cánh Berjaya BS3DF

Liên hệ

Model: BS 3DF7/Z và BS 3DF8/Z
Nhiệt độ (° C ): -10 đến -18 -10 đến -18
Kích thước ngoài: (mm) 2100 x 760 x 840 và 2400 x 760 x 840
Kích thước trong: (mm) 1651 x 584 x 597 và 1953 x 584 x 597
Công suất làm mát (W): 680
Công suất (W): 713 – 787
Cường độ dòng điện (ampe): 4.7 – 5.3