Máy rửa bát độc lập cửa sập

Liên hệ

Máy rửa bát cho nhà hàng

  • Nhà sản xuất: Dolphin, Turbo Max, Ozti, Blitzen
  • Nguồn điện: 1 pha, 3 pha
  • Xuất Xứ : Hàn quốc, Euro